Home
Universitetlər
Milli Texniki Universitet “Xarkov Politexnik İnstitutu”

Milli Texniki Universitet “Xarkov Politexnik İnstitutu”

1885-ci ildə yaradılan Xarkov Milli Texniki Universitet (qısaca NTU “KPI”) Ukraynanın elmi, texniki, intellektual və mədəni potensialının ayrılmaz hissəsidir, Ukrayna dövlətinin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə rolu vardır.

Universitet bakalar, magistr, doktorantura pillələri üzrə təhsil verir. Xarkov Milli Texniki Universitetinin 4200 işçi heyəti, 14000-dən çox tələbəsi vardır. Tələbələrin 1400-ü dünyanın 49 ölkəsindən gələn xarici tələbələrdir. Universitetdə tələbələ təhsil verən 200 doktor və professor, həmçinin 900 professor namizədi fəaliyyət göstərir.

 

Bakalavr Proqramları və Təhsil Haqqı

İxtisas Tədris Proqramı İxtisaslaşma
Bədən Tərbiyəsi Və Idman Bədən Tərbiyəsi Və Idman Bədən Tərbiyəsi Və Idman
Filologiya Alman Dili Və Ədəbiyyatı (Tərcümə Daxil) Alman Dili Və Ədəbiyyatı (Tərcümə Daxil)
Tətbiqi Və Hesablama Dilçiliyi Tətbiqi Dilçilik
İqtisadiyyat İqtisadiyyat İqtisadiyyat
Rəqəmsal İqtisadiyyat
Biznes İqtisadiyyatı
Personalın Idarə Edilməsi Və Əmək Iqtisadiyyatı
İqtisadiyyat (Ingilis Dilində Tədris) İqtisadiyyat Biznes İqtisadiyyatı
Psixologiya Psixologiya Psixologiya
Psixologiya (Ingilis Dilində Tədris) Psixologiya Psixologiya
Sosiologiya Menecment Sosiologiyası Menecment Sosiologiyası
Mühasibat Uçotu Və Vergi Mühasibat Uçotu, Audit Və Vergi Mühasibat Uçotu, Audit Və Vergi
İş Analitikası
Beynəlxalq Biznesdə Mühasibat Uçotu Və Audit
Mühasibat Uçotu Və Vergi (Ingilis Dilində Tədris) Mühasibat Uçotu Və Vergi Beynəlxalq Biznesdə Mühasibat Uçotu Və Audit
Maliyyə, Bankçılığı Və Sığorta Maliyyə Və Bankçılıq Maliyyə Və Bankçılıq
Vergi
Maliyyə Bankçılığı Və Sığorta Beynəlxalq Maliyyə
Maliyyə, Bankçılığı Və Sığorta (Ingilis Və Ya Fransız Dilində Tədris) Maliyyə, Bankçılığı Və Sığorta Beynəlxalq Maliyyə
Menecment Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi
Şirkət Və Təşkilatların İdarəedilməsi Şirkət Və Təşkilatların İdarəedilməsi
Turizm Və Otelçilik
Biznes Menecment
Biznesin İdarəedilməsi Biznesin İdarəedilməsi
Beynəlxalq Biznes Beynəlxalq Biznes
Beynəlxalq İqtisadi Biznesin İdarəedilməsi
Menecment (Ingilis Dilində Tədris) Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi
Beynəlxalq Biznes Beynəlxalq Biznes
Beynəlxalq Iqtisadi Fəaliyyətin Idarə Edilməsi
Biznesin İdarəedilməsi Biznesin İdarəedilməsi
Menecment (Fransız Dilində Tədris) Beynəlxalq Biznes Beynəlxalq Biznes
Marketinq Marketinq Reklam Işi
Marketinq Menecment
Marketinq
Biznes, Ticarət Və Mübadilə Fəaliyyəti Biznes, Ticarət Və Mübadilə Fəaliyyəti Beynəlxalq Ticarət
Biznes, Ticarət Və Mübadilə Fəaliyyəti
Ekologiya Mühəndislik Ekologiyası Mühəndislik Ekologiyası Və Ətraf Mühitin Qorunması Texnologiyaları
Mühəndislik Ekologiyası
Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar Energetika, Tibb, Radioelektronika Və Telekommunikasiya Üçün Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar Radioelektronika Sistemlərin Mühəndisliyi
Elektronika, Energetika Və Tibb Üçün Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar
Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar (Ingilis Dilində Tədris) Energetika, Tibb, Radioelektronika Və Telekommunikasiya Üçün Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar Elektronika, Energetika Və Tibb Üçün Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar
Tətbiqi Riyaziyyat Proseslər Və Sistemlərin Kompüter Modelləşməsi Kompyuter Mexanikası
Proqram Layihələndirmə Sistemləri
Məlumatların İşlənməsi Məlumatların İşlənməsi
Kompyuter Və Riyazi Modelləşdirmə Riyazi Və Struktur Təhlili Proqramları
Proqram Mühəndisliyi Proqram Mühəndisliyi Proqram Mühəndisliyi
Proqram Mühəndisliyi (Ingilis Dilində Tədris) Proqram Mühəndisliyi Proqram Mühəndisliyi
Kompyuter Elmləri Kompyuter Elmləri Və İntellektual Sistemlər Idarəetmə Qərarlarının Verilməsi Üçün Informasiya Texnologiyaları Dəstəyi
Kompyuter Elmləri, Modelləşdirmə, Dizayn Və Kompyuter Qrafikası İnformasiya Dizayn Texnologiyaları
İntellektual Və Robot Sistemləri
Kompüter Sistemlərinin Dizaynı, Yaradılması Və Təhlili
Həndəsi Modelləşdirmə Və Qrafik Informasiya Texnologiyaları
Kompyuter Elmləri İnformasiya Və Analitik Sistemlər Və Texnologiyalar
Bilik Və Məlumat Mühəndisliyi
Proqram Və Kompyuter Mühəndisliyində Intellektual Mülkiyyət
İnformasiya Texnologiyalarında Layihələrin Idarəedilməsi
Proqram Mühəndisliyində Layihə Idarəedilməsi
Böyük Verilənlər İnformasiya Texnologiyaları
Kompyuter Elmləri (Ingilis Dilində Tədris) Kompyuter Elmləri, Modelləşdirmə, Dizayn Və Kompyuter Qrafikası Kompüter Sistemlərinin Dizaynı, Yaradılması Və Təhlili
Kompyuter Mühəndisliyi Müasir Proqramlaşdırma, Mobil Cihazlar Və Kompyuter Oyunları Kompyuter Sistemləri Və Şəbəkələr
Mobil Cihazların Və Kompyuter Oyunlarının Proqramlaşdırılması
Sistem Proqramlaşdırması
Tətbiqi Kompyuter Mühəndisliyi Multimediya Informasiya Texnologiyaları Və Sistemləri
Internetinin Informasiya Texnologiyaları Proqram Təminatı
Süni Intellekt Texnologiyaları
Kompyuter Mühəndisliyi (Ingilis Dilində Tədris) Müasir Proqramlaşdırma, Mobil Cihazlar Və Kompyuter Oyunları Sistem Proqramlaşdırması
Mobil Cihazların Və Kompyuter Oyunlarının Proqramlaşdırılması
Sistem Analizi Sistem Analizi Və Idarəedilməsi Sistem Analizi Və Idarəedilməsi
Tətbiqi Mexanika Tətbiqi Mexanika Avadanlıq Və Təzyiq Emalı Texnologiyası
Avtomatlaşdırılmış Istehsal Texnologiyaları
Metal Kəsmə Maşınları Və Sistemləri
Mexatronik Hidropnevmatik Sistemlərin Mühəndisliyi
Logistika Sisteləri Mühəndisliyi
Instrumental Istehsal
Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma Və Məhsul Keyfiyyəti Menecmentliyi
Neft Və Qaz Avadanlıqlarının Hidropnevmatik Avtomatlaşdırılması
Qaynaq Və Əlaqədar Proses Və Texnologiyalar
Inteqrasiya Olunmuş Maşınqayırma Texnologiyaları
Texniki Sistemlərin Kompyuter Modelləşməsi
Tətbiqi Mexanika (Ingilis Dilində Tədris) Tətbiqi Mexanika Avtomatlaşdırılmış Istehsal Texnologiyaları
Mexatronik Hidropnevmatik Sistemlərin Mühəndisliyi
Materialşünaslıq Tətbiqi Materialşünaslıq, Son Texnologiyalar Və Kompyuter Material Dizaynı Tətbiqi Materialşünaslıq Və Kompyuter Material Mühəndisliyi
Yeni Funksional Materiallar Və Nanotexnologiyalar
Sənaye Mühəndisliyi Sənaye Mühəndisliyi Yol-Tikinti, Inşaat, Meliorasiya Maşınları Və Avadanlıqları
Neft Və Qaz Yataqlarının Maşın Və Mexanizmləri
Kimyəvi Hasilat Və Tikinti Materialları Müəssisələri Üçün Avadanlıq
Emal Və Qida Istehsalı Avadanlıqları
Qida, Emal Və Kimya Sənayesi Avadanlıqları
Maşın Və Traktorlar
Yoldan Kənar Nəqliyyat Vasitələri
Mexanika Mühəndisliyində Avtomatlaşdırılmış Və Robotlaşdırılmış Texnoloji Komplekslər
Mexatronik Nəqliyyat Vasitələri
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi, Elektrik Mühəndisliyi Və Elektromexanika Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi Elektrik Enerji Stansiyaları
Istehsala Nəzarət Sistemləri Və Elektrik Paylamaları
Elektrik Izolyasiyası, Kabel Və Fiber Optik Texnologiyalar
Enerji Idarəetməsi Və Enerji Səmərəliliyi Texnologiyaları
Elektrik Sistemləri Və Şəbəkələri
Bərpaolunan Enerji Və Maşın Və Yüksək Gərginliklərin Elektrofizikası
Alternativ Və Bərpaolunan Enerji Qaynaqları
Yüksək Gərginliklərin Elektrofizikası Və Mühəndisliyi
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyində Kibertəhlükəsizlik Texnologiyaları
Elektromexanika Elektrik Maşınları
Elektrik Aparatları
Məişət Texnikası
Elektrik Nəqliyyatı
Elektrik Sürücüsü, Mexatronika Və Robototexnika Elektrik Sürücüsü Və Avtomatlaşdırmanın Elektromexaniki Sistemləri
Mexantronika Və Robototexnika
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi, Elektrik Mühəndisliyi Və Elektromexanika (Ingilis Dilində Tədris) Elektrik Sürücüsü, Mexatronika Və Robototexnika Mexantronika Və Robototexnika
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi Bərpaolunan Enerji Və Maşın Və Yüksək Gərginliklərin Elektrofizikası
Elektrik Enerji Stansiyaları
Enerji Mühəndisliyi Energetika Elektrik Istehsal Texnologiyaları Və Avadanlıqları
Kriogen Və Soyuducu Avadanlıqlar
Daxili Yanma Mühərrikləri
Turbo Maşınlar: Dizayn, Quraşdırma, Istismar Və Təmir
Turbo Maşınların Proqram Mühəndisliyi
İstilik Enerji Mühəndisliyi Sənaye Və Bələdiyyə Istilik Enerjisi, Enerji Idarəetməsi Və Enerji Səmərəliliyi Enerji Idarəetməsi Və Enerji Səmərəliliyi
Sənayə Və İctimai Enerji Səmərəliliyi
Energetika Energetika Avadanlıqlarında Istilik Prosesləri
Su Elektrik Stansiyası Mühəndisliyi Su Elektrik Stansiyası Mühəndisliyi Su Elektrik Stansiyası Mühəndisliyi
Avtomatlaşdırılmış Və Kompyuter Inteqrasiya Olunmuş Texnologiyalar Avtomatlaşdırılmış Və Kompyuter Inteqrasiya Olunmuş Texnologiyalar Kompyuter Prosesləri Nəzarəti
Kompyuter Inteqrasiya Olunmuş Istehsal Və Tətbiqi Proqramlaşdırma
Kompüterləşdirilmiş Idarəetmə Sistemləri Və Avtomatlaşdırma
Metrologiya, Informasiya Və Ölçmə Texnologiyaları Metrologiya, Informasiya Və Ölçmə Texnologiyaları Metrologiya Və Ölçmə Avadanlıqları
Kompüterləşdirilmiş Informasiya Ölçmə Sistemləri
Nəzarət Və Diaqnostikanın Kompyuter Və Radioelektronik Sistemləri
Ətraf Mühitin Monitorinqinin Kompyuter Və Radioelektronik Sistemləri
Mikro Və Nanosistem Texnologiyası Mikro Və Nanosistem Texnologiyası Günəş Enerjisi Üçün Mikro Və Nanosistem Avadanlıqları
Kimya Texnologiyaları Və Mühəndisliyi Neft, Qaz Və Qatı Yanacaqların Emalı Texnologiyaları Neft, Qaz Və Qatı Yanacaqların Emalı Texnologiyaları
Kimya Texnologiyaları Və Mühəndisliyi Texniki Elektrokimya
Odadavamlı Qeyri-Metal Və Silikat Materialların Kimyəvi Texnologiyaları
Qeyri-Üzvi Maddələrin Kimyəvi Texnologiyaları
Polimer Və Kompozit Materialların Emalı Üçün Komyəvi Texnologiyalar
Texnologiya Proseslərinə Inteqrasiya, Enerji Səmərəliliyi Proqramı Təminatı
Lak Və Lak Materialları Və Polimer Örtük Texnologiyası
Nadir Tapılan Elementlər Və Onların Əsasında Olan Materialların Kimyəvi Texnologiyaları
Tibbi, Əczaçılıq, Qida Sənayesi Və Gündəlik Həyat Üçün Polimerlər Texnologiyası
Üzvi Maddələr, Qida Əlavələri Və Kosmetika Texnologiyası Üzvi Maddələrin Kimyəvi Texnologiyaları
Qida Əlavələri Və Kosmetik Vasitələrin Kimyəvi Texnologiyaları
Kimya Texnologiyaları Və Mühəndisliyi (Ingilis Dilində Tədris) Neft, Qaz Və Qatı Yanacaqların Emalı Texnologiyaları Neft, Qaz Və Qatı Yanacaqların Emalı Texnologiyaları
Biotexnologiya Və Biomühəndislik Biotexnologiya Və Biomühəndislik Sənaye Biotexnologiyası
Əczaçılıq Biotexnologiyası
Elektronika Elektronika Sənaye Elektronikası
Biotibbi Elektronika
Elektronika (Ingilis Dilində Tədris) Elektronika Biotibbi Elektronika
Radio Və Telekommunikasiya Mühəndisliyi Radio Və Telekommunikasiya Mühəndisliyi Informasiya Və Kompüter Sistemlərində Telekommunikasiya Vasitələri
Telekommunikasiya Sistem Və Şəbəkələri
Qida Texnologiyası Yağlar, Fermentasiya Məhsulları Və Şərabçılıq Texnologiyası Yağlar, Yağ Əvəzediciləri Və Efir Yağları Texnologiyası
Fermentasiya Məhsulları Və Şərabçılıq Texnologiyası
Neft Və Qaz Mühəndisliyi Və Texnologiyaları Neft Və Qaz Bərpası Neft Və Qaz Bərpası
Neft Və Qaz Mühəndisliyi Və Texnologiyaları (Ingilis Dilində Tədris) Neft Və Qaz Bərpası Neft Və Qaz Bərpası
Nəşr Və Çap Media Sənayesində Informasiya Texnologiyaları Media Sənayesində Informasiya Texnologiyaları
Mülki Təhlükəsizlik Əməyin Təhlükəsizliyi Əməyin Təhlükəsizliyi
Dəmiryolları Nəqliyyatı Lokomotiv Və Lokomotiv Qurğuları Lokomotiv Və Lokomotiv Qurğuları
Dəmiryolu Logistikası Dəmiryolu Logistikası
Avtomobil Nəqliyyatı Avtomobillər Və Nəqliyyat Vasitələri Parkı Avtomobillər Və Nəqliyyat Vasitələri Parkı

Magistratura Proqramları və Təhsil Haqqı

İxtisas Tədris Proqramı İxtisaslaşma
Təhsil Və Pedaqoji Elmlər Ali Məktəb Pedaqogikası Ali Məktəb Pedaqogikası
Fiziki Tərbiyə Və İdman İdman Və İstirahət Fəaliyyətinin İdarə Edilməsi İdman Və İstirahət Fəaliyyətinin İdarə Edilməsi
Filologiya Alman Dili Və Ədəbiyyatı (Tərcümə Daxil) Alman Dili Və Ədəbiyyatı (Tərcümə Daxil)
Tətbiqi Və Kompyuter Linqvistikası Tətbiqi Linqvistika
İqtisadiyyat İqtisadiyyat İqtisadi Kibernetika
İqtisadiyyat
Biznes İqtisadiyyatı
Personalın Idarə Edilməsi Və Əmək Iqtisadiyyatı
Psixologiya Psixologiya Psixologiya
Sosiologiya İqtisadi Fəaliyyətin Sosiologiyası Iqtisadi Fəaliyyətin Sosiologiyası
Jusnalistika Media Kommunikasiyası Media Kommunikasiyası
Jusnalistika (Ingilis Dilində Tədris) Media Kommunikasiyası Media Kommunikasiyası
Mühasibat Uçotu Və Vergi Mühasibat Uçotu, Audit Və Vergi Mühasibat Uçotu, Audit Və Vergi
İş Analitikası
Vergi
Beynəlxalq Biznesdə Mühasibat Uçotu Və Audit
Maliyyə, Bankçılığı Və Sığorta Maliyyə Və Bankçılıq Maliyyə Və Bankçılıq
Maliyyə, Bankçılığı Və Sığorta (Ingilis Dilində Tədris) Maliyyə Və Bankçılıq Maliyyə Və Bankçılıq
Menecment Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi
Biznes Fəaliyyətlərinin İdarə Olunması
Şirkət Və Təşkilatların İdarəedilməsi Şirkət Və Təşkilatların İdarəedilməsi
Beynəlxalq Biznes Beynəlxalq İqtisadi Fəaliyyətinin İradə Olunması
Beynəlxalq Biznes
Biznesin İdarəedilməsi Biznesin İdarəedilməsi
Menecment (Ingilis Dilində Tədris) Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi Təşkilatların Və Idarələrin Idarə Edilməsi
Beynəlxalq Biznes Beynəlxalq İqtisadi Fəaliyyətinin İradə Olunması
Beynəlxalq Biznes
Biznesin İdarəedilməsi Biznesin İdarəedilməsi
Marketinq Marketinq Reklam Işi
Marketinq Menecment
Marketinq
Biznes, Ticarət Və Mübadilə Fəaliyyəti Biznes, Ticarət Və Mübadilə Fəaliyyəti Biznes, Ticarət Və Mübadilə Fəaliyyəti
Ekologiya Mühəndislik Ekologiyası Mühəndislik Ekologiyası Və Ətraf Mühitin Qorunması Texnologiyaları
Mühəndislik Ekologiyası
Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar Energetika, Tibb, Radioelektronika Və Telekommunikasiya Üçün Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar Radioelektronika Sistemlərin Mühəndisliyi
Elektronika, Energetika Və Tibb Üçün Tətbiqi Fizika Və Nanomateriallar
Tətbiqi Riyaziyyat Məlumatların İşlənməsi Məlumatların İşlənməsi
Proseslər Və Sistemlərin Kompüter Modelləşməsi Kompyuter Mexanikası
Sistem Proqramlaşdırması Proqram Təminatı
Kompyuter Və Riyazi Modelləşdirmə Kompyuter Və Riyazi Modelləşdirmə
Proqram Mühəndisliyi Proqram Mühəndisliyi Proqram Mühəndisliyi
Proqram Mühəndisliyi (Ingilis Dilində Tədris) Proqram Mühəndisliyi Proqram Mühəndisliyi
Kompyuter Elmləri Kompyuter Elmləri Və İntellektual Sistemlər Idarəetmə Qərarlarının Verilməsi Üçün Informasiya Texnologiyaları Dəstəyi
Kompyuter Elmləri Proqram Mühəndisliyində Layihə Idarəedilməsi
Idarəetmə Qərarlarının Verilməsi Üçün Informasiya Texnologiyaları Dəstəyi
İnformasiya Texnologiyalarında Layihələrin Idarəedilməsi
İnformasiya Texnologiyalarında Layihələrin Idarəedilməsi
Proqram Və Kompyuter Mühəndisliyində Intellektual Mülkiyyət
Böyük Verilənlər İnformasiya Texnologiyaları
Süni İntellek Texnologiyaları Süni İntellek Texnologiyaları
Kompyuter Elmləri, Modelləşdirmə, Dizayn Və Kompyuter Qrafikası İnformasiya Dizayn Texnologiyaları
İntellektual Və Robot Sistemləri
Kompüter Sistemlərinin Dizaynı, Yaradılması Və Təhlili
Həndəsi Modelləşdirmə Və Qrafik Informasiya Texnologiyaları
Kompyuter Mühəndisliyi Müasir Proqramlaşdırma, Mobil Cihazlar Və Kompyuter Oyunları Kompyuter Sistemləri Və Şəbəkələr
Mobil Cihazların Və Kompyuter Oyunlarının Proqramlaşdırılması
Sistem Proqramlaşdırması
Tətbiqi Kompyuter Mühəndisliyi Multimediya Informasiya Texnologiyaları Və Sistemləri
Internetinin Informasiya Texnologiyaları Proqram Təminatı
Sistem Analizi Sistem Analizi Və Idarəedilməsi Sistem Analizi Və Idarəedilməsi
Tətbiqi Mexanika Tətbiqi Mexanika Avadanlıq Və Təzyiq Emalı Texnologiyası
Avadanlıq Və Təzyiq Emalı Texnologiyası
Avtomatlaşdırılmış Istehsal Texnologiyaları
Metal Kəsmə Maşınları Və Sistemləri
Hidravlik Maşınlar, Hidravlik Sürücülər Və Hidravlik Pnevmatik Avtomatlaşdırma
Instrumental Istehsal
Neft Və Qaz Avadanlıqlarının Hidropnevmatik Avtomatlaşdırılması
Inteqrasiya Olunmuş Maşınqayırma Texnologiyaları
Logistika Sisteləri Mühəndisliyi
Standartlaşdırma, Sertifikatlaşdırma Və Məhsul Keyfiyyəti Menecmentliyi
Qaynaq Və Əlaqədar Proses Və Texnologiyalar
Texniki Sistemlərin Kompyuter Modelləşməsi
Materialşünaslıq Tətbiqi Materialşünaslıq, Son Texnologiyalar Və Kompyuter Material Dizaynı Tətbiqi Materialşünaslıq Və Kompyuter Material Mühəndisliyi
Yeni Funksional Materiallar Və Nanotexnologiyalar
Sənaye Mühəndisliyi Sənaye Mühəndisliyi Yol-Tikinti, Inşaat, Meliorasiya Maşınları Və Avadanlıqları
Neft Və Qaz Yataqlarının Maşın Və Mexanizmləri
Qida, Emal Və Kimya Sənayesi Avadanlıqları
Maşın Və Traktorlar
Yoldan Kənar Nəqliyyat Vasitələri
Kimyəvi Hasilat Və Tikinti Materialları Müəssisələri Üçün Avadanlıq
Emal Və Qida Istehsalı Avadanlıqları
Mexanika Mühəndisliyində Avtomatlaşdırılmış Və Robotlaşdırılmış Texnoloji Komplekslər
Mexatronik Nəqliyyat Vasitələri
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi, Elektrik Mühəndisliyi Və Elektromexanika Elektromexanika Elektrik Maşınları
Elektrik Aparatları
Məişət Texnikası
Elektrik Nəqliyyatı
Elektrik Sürücüsü, Mexatronika Və Robototexnika Elektrik Sürücüsü Və Avtomatlaşdırmanın Elektromexaniki Sistemləri
Mexantronika Və Robototexnika
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi Elektrik Enerji Stansiyaları
Istehsala Nəzarət Sistemləri Və Elektrik Paylamaları
Elektrik Izolyasiyası, Kabel Və Fiber Optik Texnologiyalar
Enerji Idarəetməsi Və Enerji Səmərəliliyi Texnologiyaları
Elektrik Sistemləri Və Şəbəkələri
Bərpaolunan Enerji Və Maşın Və Yüksək Gərginliklərin Elektrofizikası
Alternativ Və Bərpaolunan Enerji Qaynaqları
Yüksək Gərginliklərin Elektrofizikası Və Mühəndisliyi
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyində Kibertəhlükəsizlik Texnologiyaları
Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi, Elektrik Mühəndisliyi Və Elektromexanika (Ingilis Dilində Tədris) Elektrik Enerjisi Mühəndisliyi Elektrik Enerjisi Stansiyaları
Enerji Mühəndisliyi Energetika Elektrik Istehsal Texnologiyaları Və Avadanlıqları
Kriogen Və Soyuducu Avadanlıqlar
Daxili Yanma Mühərrikləri
Turbo Maşınlar: Dizayn, Quraşdırma, Istismar Və Təmir
Turbo Maşınların Proqram Mühəndisliyi
İstilik Enerji Mühəndisliyi Energetika Energetika Avadanlıqlarında Istilik Prosesləri
Sənaye Və Bələdiyyə Istilik Enerjisi, Enerji Idarəetməsi Və Enerji Səmərəliliyi Enerji Idarəetməsi Və Enerji Səmərəliliyi
Sənayə Və İctimai Enerji Səmərəliliyi
Su Elektrik Stansiyası Mühəndisliyi Su Elektrik Stansiyası Mühəndisliyi Su Elektrik Stansiyası Mühəndisliyi
Avtomatlaşdırılmış Və Kompyuter Inteqrasiya Olunmuş Texnologiyalar Avtomatlaşdırılmış Və Kompyuter Inteqrasiya Olunmuş Texnologiyalar Kompyuter Prosesləri Nəzarəti
Kompyuter Inteqrasiya Olunmuş Istehsal Və Tətbiqi Proqramlaşdırma
Kompüterləşdirilmiş Idarəetmə Sistemləri Və Avtomatlaşdırma
Metrologiya, Informasiya Və Ölçmə Texnologiyaları Metrologiya, Informasiya Və Ölçmə Texnologiyaları Nəzarət Və Diaqnostikanın Kompyuter Və Radioelektronik Sistemləri
Metrologiya Və Ölçmə Avadanlıqları
Kompüterləşdirilmiş Informasiya Ölçmə Sistemləri
Ətraf Mühitin Monitorinqinin Kompyuter Və Radioelektronik Sistemləri
Mikro Və Nanosistem Texnologiyası Mikro Və Nanosistem Texnologiyası Günəş Enerjisi Üçün Mikro Və Nanosistem Avadanlıqları
Kimya Texnologiyaları Və Mühəndisliyi Kimya Texnologiyaları Və Mühəndisliyi Texniki Elektrokimya
Odadavamlı Qeyri-Metal Və Silikat Materialların Kimyəvi Texnologiyaları
Qeyri-Üzvi Maddələrin Kimyəvi Texnologiyaları
Polimer Və Kompozit Materialların Emalı Üçün Komyəvi Texnologiyalar
Texnologiya Proseslərinə Inteqrasiya, Enerji Səmərəliliyi Proqramı Təminatı
Lak Və Lak Materialları Və Polimer Örtük Texnologiyası
Nadir Tapılan Elementlər Və Onların Əsasında Olan Materialların Kimyəvi Texnologiyaları
Tibbi, Əczaçılıq, Qida Sənayesi Və Gündəlik Həyat Üçün Polimerlər Texnologiyası
Üzvi Maddələr, Qida Əlavələri Və Kosmetika Texnologiyası Üzvi Maddələrin Kimyəvi Texnologiyaları
Qida Əlavələri Və Kosmetik Vasitələrin Kimyəvi Texnologiyaları
Neft, Qaz Və Qatı Yanacaqların Emalı Texnologiyaları Neft, Qaz Və Qatı Yanacaqların Emalı Texnologiyaları
Biotexnologiya Və Biomühəndislik Biotexnologiya Və Biomühəndislik Sənaye Biotexnologiyası
Əczaçılıq Biotexnologiyası
Elektronika Elektronika Sənaye Elektronikası
Biotibbi Elektronika
Radio Və Telekommunikasiya Mühəndisliyi Radio Və Telekommunikasiya Mühəndisliyi Informasiya Və Kompüter Sistemlərində Telekommunikasiya Vasitələri
Telekommunikasiya Sistem Və Şəbəkələri
Qida Texnologiyası Yağlar, Fermentasiya Məhsulları Və Şərabçılıq Texnologiyası Yağlar, Yağ Əvəzediciləri Və Efir Yağları Texnologiyası
Fermentasiya Məhsulları Və Şərabçılıq Texnologiyası
Neft Və Qaz Mühəndisliyi Və Texnologiyaları Neft Və Qaz Bərpası Neft Və Qaz Bərpası
Neft Və Qaz Mühəndisliyi Və Texnologiyaları (Ingilis Dilində Tədris) Neft Və Qaz Bərpası Neft Və Qaz Bərpası
Mülki Təhlükəsizlik Əməyin Təhlükəsizliyi Əməyin Təhlükəsizliyi
Dəmiryolları Nəqliyyatı Lokomotiv Və Lokomotiv Qurğuları Lokomotiv Və Lokomotiv Qurğuları
Avtomobil Nəqliyyatı Avtomobillər Və Nəqliyyat Vasitələri Parkı Avtomobillər Və Nəqliyyat Vasitələri Parkı
Dövlət Və Bələdiyyə İdarəetməsi İnzibati İdarəetmə İnzibati İdarəetmə

Tələb Olunan Sənədlər

Bakalavr Qəbul üçün lazım olan sənədlər:

 • Attestat (11-ci sinif şagirdləri məktəbdən arayışla) ;
 • Xarici pasport və şəxsiyyət vəsiqəsi ;
 • Doğum haqqında şəhadətnamə ;
 • Sağlamlıq haqqında arayış (Forma 086) ;
 • GİÇS (SPİD) haqqında arayış ;
 • 6 x 4 fotoşəkil (12 ədəd) ;

Magistratura üzrə Qəbul üçün lazım olan sənədlər:

 • Bakalavr Diplomu ( və ya universitetdən arayış )
 • Bakalavr Diplom əlavəsi
 • Xarici pasport və şəxsiyyət vəsiqəsi ;
 • Doğum haqqında şəhadətnamə ;
 • Sağlamlıq haqqında arayış (Forma 086) ;
 • GİÇS (SPİD) haqqında arayış ;
 • 6 x 4 fotoşəkil (12 ədəd) ;
 • CV

Əlaqə

Ünvan

Bakı şəhəri, AZ1065, Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza, korpus 1, mərtəbə 8, Nizami m/s yaxınlığı

Telefon

+994 12 505 83 95
+994 77 233 99 03